Vriendschapsloket

Het Vriendschapsloket laat mensen op verschillende manieren stilstaan bij vriendschap en de rol hiervan in hun eigen leven. En brengt hen op een spontane manier in contact met anderen.
We nodigen iedere bezoeker uit om waardevolle momenten in vriendschap op te halen en te delen. Hoe ben jij een vriend? Wat is voor jou belangrijk in vriendschap? Wat draagt bij aan gezonde vriendschap? Wat heb je te doen en te laten? Ook voor het antwoord op de vraag ‘wat staat voor jou vriendschap in de weg?’ bieden we een luisterend oor.
In een verbindend ritueel waarbij de bezoeker zichzelf erkent als vriend, krijgt deze een sticker opgeplakt met daarop ‘Ik ben een vriend’. Door de eigen wijsheid op een kaartje achter te laten in een van de laatjes van het loket, draagt de bezoeker actief bij aan het verspreiden van vriendschapskracht. Uit de voorraad eerder geschreven kaartjes kan de bezoeker er zelf ook een meenemen.
De ‘Vriendschapsreporter’ nodigt mensen uit om betekenisvolle ervaringen voor de microfoon te delen. En we geven de deelnemer iets mee om uit te delen in de eigen omgeving.

Eenzaamheid zien we bij De Liefdesdokter als een (gezond) verlangen naar verbinding. In de media en in sociaal onderzoek wordt veel aandacht besteed aan eenzaamheid en het bestrijden hiervan; het tegengaan van wat je niet wil, je eenzaam voelen. De Liefdesdokter is er van overtuigd dat een aanpak van alleen het bestrijden wat je niet wilt, niet werkt en zet zich daarom actief in voor het versterken van juist de andere kant: vriendschapskracht. De kracht om een vriend te kunnen zijn, vriendschap aan te kunnen nemen en een vriendschap te kunnen onderhouden. Mensen met vriendschapskracht zijn veerkrachtig, kunnen problemen van het dagelijkse leven beter aan, zijn een steun voor de mensen om hen heen en dragen bij aan een sterkere maatschappelijke basis. En hebben een leuker leven!

Veel mensen voelen zich eenzaam doordat ze het moeilijk vinden om te verbinden. Corona heeft deze problematiek alleen nog maar verergerd. Niet alleen ouderen worstelen ermee. Ook over jongeren werden het afgelopen jaar verontrustende onderzoeksgegevens bekend over depressiviteit, eenzaamheid en suïcide. De verbinding lijkt verbroken. Vanuit het motto Jong geleerd is oud gedaan, organiseerden we in 2022 de Broedplaats Vriendschap, met als doel leren over vriendschap. Onderzoeker Susan Pinker constateerde: ‘Niet het aantal vrienden doet ertoe maar de kwaliteit van een paar relaties’. Zeker, de kwaliteit is essentieel, maar het verschil tussen nul en één vriend doet er in onze ogen wel degelijk toe. En dat verschil willen wij met dit project maken.

Samen leren over verbinden

112@deliefdesdokter.nl

© 2023 De Liefdesdokter

Je vindt ons ook op

Staat jouw naam er al bij?

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.