Voorkomen is beter dan genezen

De Liefdesdokter biedt waardevolle instrumenten voor organisaties die graag preventief aan de slag willen met het gezond houden van hun medewerkers en daarmee hun bedrijf. Gezonde medewerkers zijn medewerkers die een goede balans ervaren tussen werk en eigen tijd, die zich gesteund voelen in het omgaan met de dagelijkse uitdagingen en die de kans krijgen op hun werk zichzelf te zijn. Deze vaardigheden zijn te leren en De Liefdesdokter heeft een medicijnkast vol tools die medewerkers en leidinggevenden helpen dit op een luchtige manier aan te pakken zodat alle betrokkenen vervolgens zelfstandig verder kunnen met de opgedane kennis en ervaring.

Het medicijn:

  • workshop ‘5 lessen over zelfliefde’ voor individuele medewerkers/vrijwilligers/mantelzorgers…
  • workshop ‘Liefdestaal voor teams’ en ‘Herstel in verbinding’ voor teamontwikkeling en -versterking
  • ‘consult op maat’ en ‘vaccinatieprogramma voor zelfliefde’ voor individuele medewerkers/vrijwilligers/..
  • leiderschapstraject ‘Anders verbinden’ voor leiders

Toe te dienen bij:

  • mensen die veel geven ten behoeve van anderen en zelf weinig aannemen, wat kan leiden tot burn-out
  • mensen die veel nemen ten behoeve van zichzelf en zelf weinig geven, wat kan leiden tot misbruik
  • groepen mensen die veel negatieve energie en weinig positieve energie ervaren in de verbinding onderling,wat kan leiden tot disfunctioneren

Benieuwd wat De Liefdesdokter voor jouw organisatie kan betekenen?

Onze eerdere opdrachtgevers

"Ik vond het een leuke wijze van benaderen van onderwerpen die men gauw uit de weg wil gaan."

Elske Coenen | Gemeente Eindhoven